Nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko mało prawdopodobne – Cornelia Funke *** Zachowaj tylko te wspomnienia, które dają ci radość – Jane Austen *** Ślady, które ludzie pozostawiają po sobie, zbyt często są bliznami – John Green *** Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało – Kurt Vonnegut *** Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten, co ośmiela się powiedzieć, że dwa i dwa to cztery, jest karany śmiercią – Albert Camus

+48 662 484 955 

Regulamin

3284 razy

 

Regulamin korzystania z portalu ekopartner.org.pl

 

1. Przeglądanie oraz wyszukiwanie firm i usług są bezpłatne

 

2. Rodzaje prezentacji w Katalogu Firm oraz zasady ich umieszczania

Katalog Firm to baza danych, w której znajdują się prezentacje podmiotów zajmujących się produkcją ekologiczną oraz branż z nią powiązanych. Są trzy rodzaje prezentacji: podstawowa (bezpłatna) oraz rozszerzona i pełna (obie płatne).

 a) prezentacje mogą być dokonywane przez właściciela Firmy, wyznaczonego przez niego pracownika lub portal ekopartner.org.pl.

 b) prezentacje rozszerzona i pełna muszą być zaakceptowane przez Firmę, której prezentacja dotyczy oraz portal ekopartner.org.pl

 c) prezentacje nie mogą posiadać treści wulgarnych, pornograficznych, mających znamiona niezdrowej konkurencji, naruszających prawa osób trzecich, być niezgodne z polskim prawem

 d) prezentacja podstawowa zostanie dopuszczona do emisji na portalu po zatwierdzeniu przez ekopartner.org.pl, co nastąpi najpóźniej po 24 godzinach od dokonania wpisu. Prezentacje rozszerzona i pełna zostaną dopuszczone do emisji dodatkowo po zapłaceniu przez Firmę należności wobec portalu ekopartner.org.pl, wynikających z umowy i faktury, których dotyczą.

 e) dane adresowe, osobowe i inne Firmy, znajdujące się w bazie portalu ekopartner.org.pl, powinny być na bieżąco aktualizowane przez pracownika Firmy lub – po wcześniejszym uzgodnieniu pocztą elektroniczną bądź listownie – przez portal ekopartner.org.pl

 

3. Własność materiałów użytych do prezentacji

 a) materiały – w szczególności graficzne, jak logo i zdjęcia - przekazane przez Firmę do publikacji na portalu ekopartner.org.pl stanowią jej własność. Zabrania się ich kopiowania, powielania, udostępniania przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Firmy.

 b) wszelkie elementy graficzne czy rozwiązania techniczne wykorzystywane przez portal ekopartner.org.pl, jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, leżą w jego kompetencjach

 

4. Publikacja reklam

 a) reklamy ukazują się na portalu ekopartner.org.pl po zapłaceniu należności przez Firmę na rzecz portalu ekopartner.org.pl, wynikających z umowy i faktury, których dotyczą. Wpłata następuje na konto wyszczególnione w tychże dokumentach.

 b) reklamy Firm mogą ukazywać się w dowolnym miejscu portalu ekopartner.org.pl po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy portalem ekopartner.org.pl a Firmą

 c) portal ekopartner.org.pl ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji materiałów nienadających się do reprodukcji z powodu złej jakości lub nieodpowiadających parametrom technicznym.

 d) wszelkie zmiany w treści reklamy - przesłane na piśmie - mogą być dokonane nie później niż 3 dni przed datą ukazania się zamówionej reklamy.

 e) portal ekopartner.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam oraz może odmówić zamieszczenia reklamy jeśli jej treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem i charakterem wydawnictwa.

 

5. Odpowiedzialność

 a) Firma oświadcza, że wszelkie dane jej dotyczące, które zostały umieszczone na portalu ekopartner.org.pl nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek roszczeń związanych z bezprawnym charakterem tych danych, odpowiedzialność prawna i finansowa spoczywa wyłącznie na Firmie

 b) dane Firmy i informacje o niej (tekstowe i graficzne) zamieszczone na portalu ekopartner.org.pl nie mogą dotyczyć innych działalności niż Firma w rzeczywistości wykonuje. Gdyby doszło do takiej sytuacji, to portal ekopartner.org.pl może – bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej czy prawnej - usunąć taki wpis czy materiał.

 c) Firmy, które zajmują się jednocześnie produkcją ekologiczną i nieekologiczną są zobligowane, by na portalu ekopartner.org.pl umieszczać informacje dotyczące tej pierwszej strony swojej działalności. W przypadku, gdy jednak taki wpis zostanie dokonany, to po jego weryfikacji będzie usunięty.

 d) portal ekopartner.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę czy jakość usług i towarów oferowanych przez Firmę

 e) portal ekopartner.org.pl nie bierze udziału w jakichkolwiek transakcjach – handlowych czy finansowych - pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firma i jej klienci rozwiązują między sobą

 f) portal ekopartner.org.pl nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do katalogu wywołany awariami, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie

 g) wszelkie informacje podane przez Firmę nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby portalu ekopartner.org.pl 

 

6. Zmiana umowy

 a) Firma w trakcie obowiązywania umowy może zmienić na wyższy rodzaj prezentacji lub zwiększyć rodzaj i formę reklamy. Nowa umowa zacznie obowiązywać po uiszczeniu przez Firmę na rzecz portalu ekopartner.org.pl stosownej dopłaty na wskazane w umowie konto

 b) zmiana pakietu wyższego na niższy w trakcie obowiązywania umowy nie jest możliwa

 c) portal ekopartner.org.pl nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz zewnętrznych wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu


7. Portal internetowy ekopartner.org.pl obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MERITUM Waldemar Gabis, ul. Unruga 76, 81-181 Gdynia, REGON 220046463, NIP 958-016-08-53. Powyższe dane będą widniały na umowach i fakturach dotyczących prezentacji, reklam i artykułów sponsorowanych umieszczanych na portalu ekopartner.org.pl.


8. Regulamin może ulegać zmianie.


9. Każdy użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.Więcej w tej kategorii: « Katalog Firm O portalu »

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

  Akceptuję polityke cookies.