Nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko mało prawdopodobne – Cornelia Funke *** Zachowaj tylko te wspomnienia, które dają ci radość – Jane Austen *** Ślady, które ludzie pozostawiają po sobie, zbyt często są bliznami – John Green *** Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało – Kurt Vonnegut *** Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten, co ośmiela się powiedzieć, że dwa i dwa to cztery, jest karany śmiercią – Albert Camus

+48 662 484 955 

Wsparcie rolnictwa ekologicznego

logo zywnosciW ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, ze względu na swój pozytywny wpływ na otaczające nas środowisko, rolnictwo ekologiczne było wspierane w ramach programów rolnośrodowiskowych.

 

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwrócono większą uwagę na wsparcie działań rynkowych, a działanie rolnośrodowiskowe zostało zmodyfikowane. W ramach PROW 2007-2013 uruchomiono dwa działania z osi pierwszej, nakierowane m.in. na wsparcie rolnictwa ekologicznego tj: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz „Działania informacyjne i promocyjne”.

Działania w ramach osi pierwszej nakierowane są na poprawę konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. Pomoc w ramach działań wynika z założenia, że wspieranie sektora rolnictwa ekologicznego może być sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Oczywiście ekologiczni producenci rolni mogą również korzystać, na zasadach ogólnych, z innych działań przewidzianych w Programie.

 

Program rolnośrodowiskowy

W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 w ramach pakietu "rolnictwo ekologiczne" wsparcie udzielane było w 8 wariantach: uprawy rolnicze, trwałe użytki zielone, uprawy warzywnicze, uprawy sadownicze w tym jagodowe. Wszystkie warianty występują w dwóch wersjach - z certyfikatem zgodności i bez tj. w okresie przestawiania.

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (2004 - 2006) - legislacja

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w pakiecie rolnictwo ekologiczne w działaniu rolnośrodowiskowym jest już 12 wariantów: Uprawy rolnicze, Trwałe użytki zielone, Uprawy warzywne, Uprawy zielarskie, Uprawy sadownicze i jagodowe i Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe. Wszystkie warianty występują oczywiście w dwóch wersjach - z certyfikatem zgodności i bez tj. w okresie przestawiania. Wprowadzono, w porównaniu do wymagań określonych w PROW 2004-2006, dodatkowe wymogi dotyczące przeznaczenia plonu oraz wykonywanych zabiegów agrotechnicznych oraz jakości wykorzystywanego materiału szkółkarskiego.

PROW 2007 - 2013 "Działanie rolnośrodowiskowe"

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

W ramach działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” refundowane są koszty stałe związane z uczestnictwem rolników w wybranym systemie jakości żywności. Dopuszcza się wsparcie dla następujących systemów:

1. systemy wspólnotowe:

- System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS),

- System Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP),

- System Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG),

- Produkcja ekologiczna.

2. systemy krajowe:

- Integrowana produkcja (IP),

- System „Jakość Tradycja”.

W dniu 7 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wpisanie systemu Quality Meat Program do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z powyższym, rozpoczęła się procedura wdrażania zmiany PROW 2007-2013 w przedmiotowym zakresie.

Po zaktualizowaniu treści PROW 2007-2013 oraz rozporządzenia wykonawczego dla powyższego działania, producenci rolni, wytwarzający wołowinę w systemie Quality Meat Program, będą mogli starać się o dodatkowe wsparcie w ramach przedmiotowego działania.

W ramach działania zwracane są producentowi rolnemu (rolnikowi) „koszty stałe” związane z uczestnictwem w systemie, tj. koszty poniesione na wprowadzenie wspieranego systemu jakości żywności,roczna składka za udział w tym systemie oraz koszty związane z wydatkami na wymagane kontrole sprawdzenia zgodności z wymaganiami systemu.

W ramach działania, wsparcie przysługuje wyłącznie producentom rolnym wytwarzającym produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi. Odchodzi się zatem od wspierania producentów rolnych, którzy nie wytwarzają produktów w celu wprowadzenia ich do obrotu. W przypadku rolnictwa ekologicznego maksymalne wsparcie dla producenta zostało określone na poziomie 996 zł/rok przez pięć lat .

W dniu 7 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na podniesienie maksymalnej kwoty wsparcia dla producentów rolnych w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności - rolnictwo ekologiczne, do wysokości 3000 zł. Zwiększona stawka wsparcia będzie obowiązywała od momentu wprowadzenia zmiany do treści PROW 2007-2013 oraz rozporządzenia wykonawczego dla działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”.

Przewidywany budżet działania w ramach PROW 2007 – 2013 wynosi 30 mln euro.

Działania informacyjne i promocyjne

Celem działania „Działania informacyjne i promocyjne” jest prowadzenie różnego typu działań związanych z promocją i informowaniem o produktach wytwarzanych w systemach jakości żywności. W ramach tego działania mogą być wspierane systemy, które są wspierane w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”.. Beneficjentem tego działania są szeroko rozumiane grupy producentów, o dowolnej formie prawnej, rozumiane jako organizacje producentów, aktywnie uczestniczące w systemie jakości żywności. Uruchomienie tego działania jest o tyle istotne, że poprzez przyjęte założenia wymusza ono organizowanie się i skupianie się producentów. Obecnie jedną z barier rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce są trudności z uzyskaniem dużych partii produktów o zbliżonych parametrach, wynikające z braku organizacji wśród rolników. Przetwórcy mają duże trudności z uzyskaniem ilości produktów, których przetworzenie byłoby opłacalne. Wprowadzenie rozwiązania wymuszającego zakładanie grup i jednoczenie się producentów ma na celu likwidowanie tej bariery.

Grupy producentów otrzymują pomoc w formie refundacji 70% kosztów poniesionych na realizację akcji promocyjnych, realizowanych przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zawarcia umowy z Agencją Rynku Rolnego. Nie wprowadzono limitów, co do wielkości budżetu w ramach poszczególnych działań promocyjnych. Za koszty kwalifikowalne uznano m.in. koszty reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach, koszty promocji w punktach sprzedaży, koszty przygotowania stoisk i materiałów reklamowych, koszty udziału w pokazach, wystawach i targach, koszty organizacji szkoleń i konferencji, koszty prowadzenia serwisu internetowego, koszty najmu powierzchni reklamowej, koszty publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych. Za koszty kwalifikowalne uznawane są również koszty zakupu rzeczowych aktywów obrotowych i koszty najmu środków trwałych albo amortyzacji zakupionych środków trwałych, w przypadku gdy zakup jest bardziej opłacalny lub najem jest niemożliwy. Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć również koszty podróży, noclegu i diet.

Należy zaznaczyć, że refundacją objęty może być również podatek VAT, na zasadach określonych w art. 71 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jednak wyłącznie w przypadku podmiotów, które nie mają możliwości odzyskania tego podatku na podstawie odrębnych przepisów.

Przewidywany budżet działania w ramach PROW 2007 – 2013 wynosi 10 mln euro.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności.

  Akceptuję polityke cookies.